Aktier

Investering

Aktier

Posted Onjuli 30, 2021 0

En aktie är en ägarandel i ett företag. Därav blir du en delägare i företaget om du köper aktier i ett bolag. För att kunna investera i ett bolag måste bolaget vara ett börsnoterat företag eller en handelsplattform. Det finns olika typer av aktier varav A-, B-, och C-aktier är de tre vanligaste. Dessa kallas för stamaktier. Du är alltså en delägare i företaget om du äger aktier i bolaget och bokstäverna anger skillnaden i hur mycket rösträtt du har i en bolagsstämma. Däremot om du investerat i en utdelningsaktie så har det ingen påverkan på vilken typ av aktie du äger. Utdelningsaktier betalar ut utdelning till dig utöver det du redan har investerat i bolaget. Denna typ av aktier är bra att äga om du är långsiktig och på så vis få du utdelningar till ditt konto beroende på hur ofta utdelningarna ges ut.

Hur fungerar aktier?

Köper du en aktie blir det ett bevis på att du äger en del av företaget. När du köpt en aktie kommer du bli registrerad i en aktiebok, som är ett register för alla aktieägare. Registreringen görs antingen av din bank, mäklare eller andra aktieplattformar som Avanza.

Är du företagare och inte riktigt har koll på alla avtal/investeringar med mera så tycker vi att ni skall ta en titt på https://precisely.se/sv/.

Precisely hjälper er att ha bättre kontroll på er verksamhet och få den mer effektiv.

Precisely

Precisely är ett företag som hjälper andra företagare att få en helhetsuppfattning om alla digitala papper och avtal som de har. Tänk att kunna släppa denna uppgift och kunna fokusera på andra delar av företaget för att på så sätt få företaget mer effektivt. Nedan följer några punkter som Precisely kommer att hjälpa er med.

  • Effektiviserar ditt avtalsarbete.
  • Får dig att hålla dig uppdaterad.
  • Alla avtal finns lättillgängliga.

Detta är som sagt bara några av dem, mer info finns att hämta hos Precisely.

sungit-lite