Att handla med aktier

Investering

Att handla med aktier

Med dagens låga ränteläge är det svårt att få någon vidare avkastning på sina pengar på ett sparkonto, även om man binder pengarna. Högre ränta kan man dock få om man lånar ut pengar i form av privatlån till enskilda personer, s.k. Peer-to-Peer lending. Detta kan vara lönsamt men också riskfyllt om den som lånar inte kan betala tillbaka. För att sprida riskerna kan man därför få högre avkastning över tid genom sparande i aktier.

Vad sparar man i när man köper aktier?

När man köper en aktie i ett företag köper man en liten del av företaget. Man äger en del av det egna kapital bolaget har och man har också rätt att delta i den årliga bolagsstämman – och i teorin bestämma om företaget. Besluten som gås igenom tas dock av bolagets majoritetsägare, så har man bara några få aktier är det svårt att påverka.

Hur köper man aktier?

För att köpa aktier behöver man någon form av värdedepåkonto hos en nätmäklaren eller bank. Mest fördelaktigt för de flesta skattemässigt är att öppna ett ”investeringssparkonto”  som beskattas enligt en låg schablon istället för som inkomst av kapital. Nackdelen med ett ISK är att man inte kan kvitta vinster mot förluster, men generellt sett lönar det sig och man slipper dessutom deklarera aktieaffärerna på den speciella K4-blankett som annars måste bifogas den årliga deklarationen.

När man väl har öppnat sitt ISK är det bara att logga in på detta, söka på en akties namn eller ”ticker” som är förkortningen på aktiens namn, och trycka på köpknappen när man fyllt i det antal aktier man vill köpa.

Kostar det något att handla med aktier?

Det kostar inget att ha ett investeringssparkonto, förutom den årliga skatten, men däremot tar banken eller nätmäklaren ut en avgift när man handlar med aktier. Denna kallas courtage och ska täcka kostnader förknippade med aktieadministration hos banken eller nätmäklaren. Courtaget är antigen en fast summa i kronor eller en procentsats på handelsbeloppet. Det är viktigt att ha koll på detta; om man gör många små affärer kan courtaget summeras ihop till ett ganska stort belopp. Många banker erbjuder dock kunder med små sparbelopp ett lägre courtage, just för att man ska ha råd att komma igång.

Hur tjänar man pengar på aktier?

Man kan tjäna pengar på aktier på två sätt. Det ena är om företaget går med vinst och delar ut vinsten, eller delar av den, till ägarna i form av aktieutdelning. Alla företag ger inte utdelning och storleken på utdelningen varierar. Det andra sättet är genom att bolaget blir mer värt och/eller om marknaden värderar bolaget högre än när man köpte aktien. Man kan då sälja aktien för ett högre värde än vad man köpte den för.

sungit-lite