Spara i aktier eller fonder?

Investering

Spara i aktier eller fonder?

Den ständiga frågan när det kommer till sparande inför framtiden – ska jag spara i aktier eller i fonder? I det här inlägget ska vi titta närmare på dem båda och vad som skiljer dessa två sparformer åt.

Fonder

Att spara i fonder betyder generellt att du låter någon annan sköta din investering. När du för över pengar till en fond investerar sedan fonden i sin tur pengarna på olika sätt, beroende på vad det är för typ av fond du har valt. De olika typerna av fonder som finns är:

  • Aktiefonder
  • Räntefonder
  • Blandfonder
  • Fond-i-fond
  • Indexfonder
  • Etikfonder

Vi ska titta närmare på de tre vanligaste vilka är: aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Aktiefonder

En aktiefond investerar majoriteten av innehavet i börsnoterade aktier, närmare bestämt, minst 85% av fondens förmögenhet. Resterande 15% kan exempelvis bestå av investeringar i onoterade aktiebolag. Det betyder att du blir indirekt delägare i alla de bolag fonden har investerat i. En aktiefond behöver ha minst 16 olika aktier men oftast har man fler än så. Eftersom aktiefonden har en stor spridning på sina aktieinnehav minskar detta risken något mot om du själv investerar i ett fåtal aktier.

Räntefonder

Räntefonder kallar man fonder som uteslutande har investerat sitt innehav i räntabla värdepapper, exempelvis obligationer eller statsskuldväxlar. Man kan se det som att fonden har lånat ut pengar mot att få en ränta tillbaka. Räntefonder innebär ofta en låg risk mot en lägre avkastning.

Blandfonder

En blandfond är en mix mellan en aktiefond och en räntefond. Det är upp till varje blandfond att investera som den önskar så länge den följer de egna fondbestämmelser man har upprättat. Genom att investera i en blandfond kan man få det bästa från två världar. Ett bra exempel på en blandfond är Savr.com där du enkelt kan månadsspara till fonden. Deras fond Cliens Mixfond består av 25-75% aktier och resterande av aktiv resursfördelning av räntebärande värdepapper. Man har även etiska kontroller av vad man investerar i.

Aktier

Nu när vi har gått igenom de tre vanligaste fondformerna ska vi titta närmare på aktier. Att spara i aktier innebär att du själv undersöker vilka börsnoterade företag som kan vara intressanta att investera i. För den som ska ge sig in på aktiemarknaden är investeringsgurun Warren Buffets 10 råd att rekommendera, innan man börjar med sina investeringar. Att själv investera i aktier är den absolut mest riskfyllda sparformen, men även den form som kan löna sig mest.

Direktavkastning

Många börsnoterade bolag har så kallad direktavkastning eller utdelningar. Utdelningar sker oftast en gång per år men kan även vara uppdelade halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Alla som äger aktier har rätt till utdelningen om sådan finns. Bolagets styrelse bestämmer hur stor utdelningen ska vara och hur mycket du får baseras på hur många aktier du äger. Utdelningen är således garanterade pengar som sätts in på ditt konto.

Så vad ska man spara i?

Det beror helt på vilken sits man sitter i. Har man tid att sätta sig in aktiemarknaden kan det bli lyckat, men risken är högre. I alla andra fall ska man välja någon form av aktiefond.

sungit-lite