Konton för aktiehandel

Investering

Konton för aktiehandel

Posted Onjuli 17, 2017 0

 

För att handla med aktier behöver man ett eller flera speciella konton som är avsedda för just handel med aktier och/eller fonder. Det finns några olika varianter att välja mellan.

Aktie- och fonddepå

I en aktie- och fonddepå kan man handla med aktier och fonder. Beskattningen när man gör en aktievinst, d.v.s. säljer aktier för högre pris än vad man köpt samma aktier för, är 30 %. Denna procentsats gäller även för beskattning av utdelning. En annan nackdel med aktie- och fonddepå är att man behöver redovisa aktiehandeln man gjort under året på en speciell blankett, K4, i deklarationen. Fördelen med en aktie- och fonddepå är att man i denna får kvitta vinster mot förluster när man deklarerar, d.v.s. man kan reducera vinstskatten om man har förlorat pengar på några andra aktier under året.

ISK och kapitalförsäkring

För att slippa deklarera kan man istället använda sig av ett ISK, investeringssparkonto, eller en kapitalförsäkring. Dessutom är skattesatsen lägre på dessa konton. En nackdel med kapitalförsäkring är dock att man, trots att man äger aktierna, inte har rösträtt eller får gå på bolagsstämma, men för de allra flesta mindre aktieinvesterare spelar detta ingen större roll.

sungit-lite