Tillväxtaktier eller utdelningsaktier?

Investering

Tillväxtaktier eller utdelningsaktier?

Posted Onaugusti 9, 2017 0

 

Det finns många teorier om hur man tjänar pengar på aktier och, som nämnts ovan, kan man tjäna pengar på både att ett företag växer och att aktien blir mer värd och därmed får en högre aktiekurs. Det andra sättet är genom att man kan få del av den årliga vinsten i form av utdelning.

Oftast är det inte samma aktier som både har hög tillväxt och hög utdelning. Ett tillväxtbolag behöver kapital för att behålla tillväxtmöjligheterna, kanske investera i ny produktionsutrustning eller anställa fler personer i bolaget, utveckla nya produkter eller flytta till större lokaler. Ett mer moget, väletablerat företag kanske agerar på en mättad marknad men går med stadig vinst år efter år som kan delas ut till aktieägarna.

Vilken typ av aktie man bör satsa på beror på många faktorer, bl.a. hur riskvillig man är, vad man har för tidshorisont när man investerar och hur aktiv man vill och kan vara med aktiehandeln. En tillväxtaktie kan få ett enormt kursryck uppåt tack vare en positiv nyhet eller en bra rapport men kan också gå snabbt nedåt om företaget inte anses möta marknadens förväntningar. Det går alltså att både tjäna och förlora mycket pengar på kort tid med tillväxtaktier, men hittar man rätt kan en tillväxtaktie vara mycket lönsam.

En bra utdelningsaktie från ett stort företag ger ofta utdelning som motsvarar en ”ränta” på mellan 2 och 5 % beroende på vilken kurs man köper aktien till. Återinvesterar man denna utdelning så kommer ”ränta-på-ränta”-effekten att så småningom bygga upp en bra avkastningsportfölj som ger en stor summa pengar i utdelning varje år. Även utdelningsaktier går ofta sakta upp i pris, vilket gör att man får viss avkastning genom kursuppgång, dock inte lika stor kortsiktigt sett som tillväxtaktier kan ge.

sungit-lite