Så minimerar du risken vid aktiehandel

Investering

Så minimerar du risken vid aktiehandel

Handel med aktier och andra värdepapper på börsen är alltid förenat med risk. Hur mycket risk man är beredd att ta beror på hur stort kapital man har, om man har en buffert samt om man är en riskbenägen eller riskavert person. Tar man stora risker finns det dock saker man kan göra för att minimera risken och skydda sig mot nedgång.

Kortsiktig handel eller långsiktigt sparande?

Ser man aktiehandeln som en långsiktig investering har det mindre betydelse om aktiekursen går ner på kort sikt. Behöver man inte pengarna inom de närmsta åren och är beredd att hålla sina positioner under lång tid svänger oftast börsen tillbaka igen efter tillfälliga nedställ, och man behöver därför inte drabbas av panik vid nedgång.

Vid kortsiktig handel, t ex day- och swingtrading, är det däremot viktigare att hålla koll på börsen för att inte förlora kapital. Oftast håller man inte positionerna mer än 1-30 dagar, och därför är det viktigt att minimera förlusten i de fall börsen inte rör sig i önskad riktning. Detta kan man göra genom att sätta så kallad “stop loss”. Detta innebär att man lägger in en särskild säljorder där man inte är beredd att förlora mer kapital. Går aktiekursen under stop loss-nivån säljs aktien automatiskt, och fortsätter den sedan nedåt har man säkrat sitt kapital och därmed minimerat förlusten.

Undvik att lägga alla ägg i samma korg

Ett annat sätt att minimera risken på börsen är genom diversifiering. Man kan diversifiera på olika sätt, men något av det viktigaste är att inte lägga allt sitt kapital i ett enda bolag. En väl diversifierad aktieportfölj bör gärna innehålla aktier i minst tio bolag. Andra sätt att diversifiera kan vara att investera i flera olika branscher eller geografiska områden. Ett smidigt sätt att göra detta är att välja att investera i aktiefonder. Dessa innehåller oftast en stor mängd bolag, och på så vis får man automatiskt en diversifierad portfölj.

sungit-lite