Att investera i aktier

Investering

Att investera i aktier

Posted Onoktober 18, 2017 0

 

Ett sätt som många blivit förmögna på är att investera i aktier. Det är också ett sätt som ett flertal blivit mycket fattiga på. Det gäller att veta vad man gör när man investerar i aktier och att sprida riskerna. Är man bara något så när påläst kan man få en bättre avkastning på en investering än att sätta pengarna på ett bankkonto. Historiskt sett har Stockholmsbörsen gett en årlig avkastning på ca 7-10 %. I framtiden spår vissa en avkastning på runt 4 % årligen men detta är med dagens ränta ändå mer än vad ett bankkonto ger. Dock med en högre risk, eftersom aktiekurser kan gå både upp och ner, dels beroende på hur hela marknadsläget på börsen är, dels beroende på hur själva aktiebolaget presterar.

Avkastningen från en aktie kan komma från både uppgång i börskursen, d.v.s. att marknaden är beredd att betala mer för aktien än vad man köpte den för, men också genom utdelning. Utdelningen är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Alla aktiebolag ger inte aktieutdelningar och även de bolag som delar ut vinst kanske inte gör det varje år och inte med samma storlek på utdelning per aktie.

Den som vill börja investera i aktier bör alltså läsa på en aning om de bolag han eller hon tänkt investera i. Ett bra sätt att få spridning på riskerna och köpa många bolag på en gång är att köpa aktier i s.k. investmentbolag. Ett investmentbolag äger i sin tur aktier i ett antal bolag inom ett flertal olika branscher. Exempel på svenska investmentbolag är Investor, Kinnevik, Latour, Svolder, Öresund, Melker Schörling och Industrivärden.

Den genomsnittliga årsavkastningen varierar mycket, vissa år kan börsen gå upp flera tiotalsprocent medan den andra år har en negativ utveckling. Då och då kommer dessutom rejäla börskrascher, som t.ex. runt år 2000 med IT-bubblan som en bidragande orsak, eller år 2008 då Lehmann Brothers gick i konkurs och finanskrisen orsakades av bl.a. subprimelån utan täckning i USA.

Tål man nedgångar och investerar pengar som man kan avvara så är aktier ett bra alternativ.

Ett annat sätt att få en bred exponering mot aktiemarknaden och samtidigt få bra riskspridning är att investera i aktiefonder. I en aktiefond ingår också ett stort antal aktier inom olika branscher, beroende på vad man väljer för typ av fond.

sungit-lite