Om aktier och aktiehandel

Investering

Om aktier och aktiehandel

 

Att köpa och äga en aktie innebär att man köper och äger en liten del av ett företag. Mer specifikt äger man en del av aktiekapitalet, d.v.s. det kapital som är bundet i ett aktiebolag. Som aktieägare riskerar man enbart den summa man investerat i bolaget och har inget ytterligare ekonomiskt ansvar för företagets förehavanden. Att äga en aktie innebär att man också har rätt att delta och rösta på företagets bolagsstämma som äger rum en gång per år. Beroende på vilken typ av aktie man äger har man olika stor rätt att rösta. Det brukar finnas A-aktier som är de aktier som har störst tyngd när det gäller rösträtten. B- och C-aktier kan vara ”värda” ca en tiondel av A-aktiens rösträtt och därmed möjlighet att påverka bolaget. Det minsta aktiekapital som krävs för att ett bolag ska få vara ett aktiebolag är 50 000 kr.

Börsnotering

Aktiebolag kan vara privata eller publika. Att ett aktiebolag är publikt betyder att det erbjuder möjlighet för allmänheten att investera i bolaget, d.v.s. aktier säljs på den öppna marknaden. När ett bolag är publikt krävs ett aktiekapital på minst 500 000 kr. För att det ska vara lätt att investera i publika bolag är dessa ofta noterade på börsen. I Sverige finns ett antal olika börser beroende på hur stort bolaget är. Mindre bolag är noterade på Aktietorget eller First North medan större bolag (sett till omsättning) är noterade på OMX Stockholmsbörsen. När ett företag är börsnoterat är det enklare att handla aktier i bolaget eftersom det då finns tillgängligt via vanliga banker och nätmäklare.

Att handla med aktier

Enklast köper och säljer man aktier via en marknadsplats för aktier som oftast är Stockholmsbörsen. Rent konkret går det till så att man går till en bank eller nätmäklare och söker upp den aktie man vill köpa och därefter antingen köper till den aktuella börskursen eller lägger en order på det pris man önskar köpa aktien för. Nuförtiden köps och säljs aktier digital. Förr i tiden sköttes aktiehandel mer pappersbaserat via bankkontor där man fick en fysisk nota i pappersform för det man köpt eller sålt. Idag får man notan digitalt, ofta som pdf.

Banker och nätmäklare tar en avgift när man köper eller säljer aktier som ska täcka administrationen kring aktiehandeln. Denna avgift kallas för courtage. Storleken på courtaget är ofta en fast avgift plus någon procentandel av det belopp man handlar för. Det skiljer sig beroende på om man handlar med svenska eller utländska aktier. Courtaget är även ett konkurrensmedel som olika aktörer inom branschen använder. Nätmäklarna har traditionellt sett haft lägst courtage eftersom de är mer specialiserade på värdepappershandel men även storbankerna har på senare år sänkt courtaget p.g.a. konkurrens. Är man en storkund hos banken eller nätmäklaren, antingen genom stort sparande eller att man handlar ofta får man oftast också lägre courtage.

sungit-lite