Svenska Fondhandlareföreningen

Investering

Svenska Fondhandlareföreningen

Posted Onjanuari 22, 2018 0

Svenska Fondhandlareföreningen är en intresseförening för företag som arbetar med värdepappershandel i Sverige. För närvarande har föreningen 29 banker och andra typer av värdepappersbolag som medlemmar, vilka de har samlat på sig under de dryga hundra år som föreningen har existerat; den bildades år 1908.

Syftet med föreningen är att representera medlemmarnas intressen och bistå dem i deras arbete. Det sistnämnda sker bland annat genom föreningens dotterbolag Svenska Fondhandlareföreningens Service AB, som till exempel förmedlar information som kan vara till nytta för medlemmarna. Föreningen har också två stiftelser knutna till sig, som bland annat används för att stödja barn och änkor till avlidna medlemmar i föreningen, samt att främja forskning inom svensk finansmarknad.

För den som vill söka jobb som aktiemäklare eller på annat sätt jobba med att köpa och sälja aktier och fonder spelar ett annat av Svenska Fondhandlareföreningens dotterbolag, SwedSec, också en viktig roll, eftersom det är detta företag som utfärdar licenser för att få arbeta på den svenska värdepappersmarknaden. Även om man har utbildningen som krävs, måste man alltså kontakta SwedSec innan man kontaktar exempelvis ett bemanningsföretag som Placera Personal för att få jobb. De är experter på rekrytering i Stockholm, Sveriges finansiella huvudstad, vilket betyder att de är det perfekta valet för den som söker jobb i finanssektorn.

sungit-lite