Vad är teknisk analys?

Investering

Vad är teknisk analys?

Posted Onaugusti 20, 2020 0

Det finns gott om företag som erbjuder olika typer av finanstjänster. Ta Capcito till exempel, en bank som specialiserat sig på företagslån och andra banktjänster inriktade mot företag. Förutom det finns klassiska banker och olika nätbanker. De brukar dock sällan erbjuda särskilt mycket i form av utbildning när det handlar om hur du ska investera.

En klassisk metod som används av många som handlar med aktier, framför allt day- och swingtraders, är teknisk analys. En del avfärdar teknisk analys som ren rappakalja medan andra ser det som helt självklart. Det har dock visat sig att analyser på tekniska grunder ofta visar sig få rätt.

Så vad är teknisk analys? Den som förespråkar teknisk analys menar att marknaden följer vissa bestämda mönster som återkommer regelbundet. Om du använder dig av ren teknisk analys när du bedömer en aktie tittar du därför inte på några underliggande värden (hur det går för företaget ifråga). Istället tittar du på hur aktiekurvan ser ut. I det avseendet finns det hela böcker fulla med olika typer av kurvor och signaler med beskrivningar av vilka typer av utfall de brukar leda till. Målet med analysen är vanligtvis att försöka förutse olika trendbrott, det vill säga när aktien kommer öka eller sjunka i värde. Analysens utfall använder du sedan som underlag när du investerar.

sungit-lite